Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójta Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do niezabudowanych działek nr 633 i 597 położonych w obrębie Krzywin, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do działek stanowiących przedmiot zbycia.


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do niżej opisanych nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Krzywin, dla których Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00058454/4, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do działek stanowiących przedmiot zbycia:
1) działka nr 633 o powierzchni 0,2404 ha.
Cena wywoławcza w wysokości 8 800 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych).
2) działka nr 597 o powierzchni 1,25 ha.
Cena wywoławcza w wysokości 25 700 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset złotych).

Dla nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy nieruchomości leżą w strefie tereny rolnicze.
Zgodnie z zapisem danych ewidencji gruntów i budynków działki oznaczone są symbolem dr.
Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Gminy Widuchowa.
Nieruchomości nie posiadają żadnych obciążeń ani zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa pok. nr 02.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla działki nr 633 oraz 5% ceny wywoławczej dla działki nr 597 na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 8.03.2017 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć pisemny akces uczestnictwa najpóźniej do dnia 8.03.2017 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, pok. 11 dołączając kserokopię dowodu wpłaty wadium.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną- osobiści lub przez pełnomocników. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej w przetargu biorą udział oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do dokonania określonej czynności.
Sprzedający sprzedaje działkę zgodnie z wyrysem mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji udziela się na stanowisku do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, tel. 914167255 wew. 25 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 30-01-2017 09:55:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 30-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 30-01-2017 09:55:38