Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 48,86 m2 w budynku nr 7 w Rynicy wraz z udziałem 455/1000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 68/9 o pow. 0,0985 ha położonej w obrębie Rynica.


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 48,86 m2 w budynku nr 7 w Rynicy wraz z udziałem 455/1000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 68/9 o pow. 0,0985 ha położonej w obrębie Rynica, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00046643/9.
Cena wywoławcza wynosi 15 000 zł (słownie złotych : piętnaście tysięcy).
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest symbolem B.
Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomości leżą w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Widuchowa i nie posiadają żadnych obciążeń ani zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa pok. nr 02 .

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 5.10.2016 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną- osobiści lub przez pełnomocników. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej w przetargu biorą udział oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do dokonania określonej czynności.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, tel. 914167255 wew. 25, 35 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 26-08-2016 14:19:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 26-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 26-08-2016 14:19:07