Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Wydzielenie gruntu na poszerzenie publicznej drogi gminnej nr 427008Z - o część terenu działki nr 3, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Chojna [woj. zachodniopomorskie].

 

Widuchowa, 2016-08-08

 

ISR.6730.25.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 778),  

z a w i a d a m i a m

że w dniu 02 sierpnia 2016r. została  wydana decyzja Nr ISR.6730.25.2016 o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

 

,,Wydzielenie gruntu na poszerzenie publicznej drogi gminnej nr 427008Z - o część terenu działki nr 3, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Chojna [woj. zachodniopomorskie].

 

W terminie 14 od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Widuchowa.

 

Wójt Gminy Widuchowa

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Stachura 09-08-2016 10:32:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Stachura 09-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Stachura 09-08-2016 10:35:14