Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami gospodarczymi oznaczonymi jako działki nr 197/3, 197/4 i 197/5 położonych w Lubiczu, stanowiących własność Gminy Widuchowa.

OGŁOSZENIE

 

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości zabudowanych budynkami gospodarczymi, położonych w Lubiczu, obręb Lubicz, stanowiących własność Gminy Widuchowa:
1)działka nr 197/3 o powierzchni 0,0187 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00048867/9.
Cena wywoławcza w wysokości 9 200 zł ( słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych).

2)działka nr 197/4 o powierzchni 0,088 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00048865/9.
Cena wywoławcza w wysokości 1 500 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

3)działka nr 197/5 o powierzchni 0,0135 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00048866/2.
Cena wywoławcza w wysokości 11 400 zł ( słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych).

Dla nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy nieruchomości leżą w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług.

Zgodnie z zapisem danych ewidencji gruntów i budynków działki oznaczone są symbolem Br-RIVa.
Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Gminy Widuchowa.
Nieruchomości nie posiadają żadnych obciążeń ani zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa pok. nr 02.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych setek na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 22.07.2016 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną- osobiści lub przez pełnomocników. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej w przetargu biorą udział oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do dokonania określonej czynności.

Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.

Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, tel. 914167255 wew. 25,35 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl .

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 20-06-2016 09:39:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 20-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 20-06-2016 09:40:38