Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 51,02 m2 w budynku nr 50 w Ognicy wraz pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 8,44 m2 wraz z udziałem 931/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 705/10 o pow. 0,2601 ha położonej w obrębie Ognica.


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 51,02 m2 w budynku nr 50 w Ognicy wraz pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 8,44 m2 wraz z udziałem 931/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 705/10 o pow. 0,2601 ha położonej w obrębie Ognica, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00043481/4.

Cena wywoławcza wynosi 45.000 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy).

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg zapisu ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest symbolem Bi.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa nieruchomość leży w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Widuchowa w udziale 6467/10000 części.
Nieruchomość nie posiada obciążeń ani zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2016 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa pok. nr 02, ul. Grunwaldzka 8, Widuchowa.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych setek na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 11.05.2016 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną- osobiści lub przez pełnomocników. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej w przetargu biorą udział oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do dokonania określonej czynności.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, tel. 914167255 wew. 25, 35 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 30-03-2016 08:36:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 30-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 30-03-2016 08:36:04