Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza siódmy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 42/4 i 42/5 położonych w Widuchowej, obręb Widuchowa 2.

OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

siódmy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości niezabudowanych, położonych w Widuchowej, obręb Widuchowa 2, stanowiących własność Gminy Widuchowa:

1) działka nr 42/4 o powierzchni 0,1804 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00067753/6.
Cena wywoławcza w wysokości 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% ;

2) działka nr 42/5 o powierzchni 0,1804 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00067754/3.
Cena wywoławcza w wysokości 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% ;

Dla nieruchomości 42/3, z której w wyniku podziału powstały działki nr 42/4 i 42/5, została wydana decyzja Burmistrza Gminy Chojna Nr BPI.6730.60.2013 z dnia 08.07.2013 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, związaną z planowaną zabudową.

Zgodnie z zapisem danych ewidencji gruntów i budynków działki oznaczone są symbolem Bp i PsVI.
Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Gminy Widuchowa.
Nieruchomości nie posiadają żadnych obciążeń ani zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa pok. nr 02.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych setek na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 16.03.2016 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną- osobiści lub przez pełnomocników. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej w przetargu biorą udział oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do dokonania określonej czynności.

Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.

Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, tel. 914167255 wew. 25,35 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 09-02-2016 19:34:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 09-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 09-02-2016 19:36:54