Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa podające do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 12.01.2016r. na wniosek Pracowni Projektowej Dróg i Mostów ,,DIM?- Ryszard Kowalski, ul. Sosnowa 6a, 71- 468 Szczecin, została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie przejścia przez miejscowość Krzywin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122- etap II".

Widuchowa, 2016-01-12

 

ISR:6220.7.2015

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Widuchowa

Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1397 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości informacje,

że w dniu 12.01.2016r. na wniosek Pracowni Projektowej Dróg i Mostów ,,DIM”- Ryszard Kowalski, ul. Sosnowa 6a, 71- 468 Szczecin, została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie przejścia przez miejscowość Krzywin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122- etap II”.
Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy zainteresowani mogą zapoznać się w referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju, pok. nr 14 od pon.- pt. w godz. od 715 do 1515, w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 15-01-2016 12:47:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 15-01-2016 12:48:02