Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa lokal mieszkalny nr 11 o pow. 45,60 m2 w budynku nr 16 w Żarczynie wraz z udziałem 929/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 291/1 o pow. 0,1162 ha położonej w obrębie Żarczyn oraz udział 833/10000 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, oznaczonej jako działka nr 291/3 o pow. 0,1028 ha położonej w obrębie Żarczyn.


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa:
1) lokal mieszkalny nr 11 o pow. 45,60 m2 w budynku nr 16 w Żarczynie wraz z udziałem 929/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 291/1 o pow. 0,1162 ha położonej w obrębie Żarczyn, dla którego Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00049302/8.
Cena wywoławcza wynosi 23 000 zł (słownie złotych : dwadzieścia trzy tysiące).

2) udział 833/10000 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, oznaczonej jako działka nr 291/3 o pow. 0,1028 ha położonej w obrębie Żarczyn, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00034895/3.
Cena wywoławcza wynosi 1 500 zł (słownie złotych : jeden tysiąc pięćset).

Dla przedmiotowych nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg ewidencji gruntów i budynków nieruchomość nr 291/1 oznaczona jest symbolem B, a nieruchomość nr 291/3 oznaczona jest symbolem Br-RIIIa, Br-PsIII.
Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomości leżą w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług.
Nieruchomości stanowią własność Gminy Widuchowa i nie posiadają żadnych obciążeń ani zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa pok. nr 02.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla działki 291/3 oraz 5 % ceny wywoławczej dla lokalu mieszkalnego na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 8.01.2016 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, tel. 914167255 wew. 25, 35 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 02-12-2015 08:52:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 02-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 02-12-2015 08:52:16