Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa podające do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 12.10.2015 r. na wniosek Pracowni Projektowania Dróg i Mostów ,,DIM"- Ryszard Kowalski, ul. Sosnowa 6a, 71- 468 Szczecin, działającej w imieniu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, została wydana Decyzja o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku Krzywin- Kłodowo".

Widuchowa, 2015-10-12

 

ISR.6220.6.2015

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Widuchowa

Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku  Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości informacje,

że w dniu 12.10.2015r. na wniosek Pracowni Projektowania Dróg i Mostów ,,DIM”- Ryszard Kowalski, ul. Sosnowa 6a, 71- 468 Szczecin, działającej w imieniu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, została wydana Decyzja o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku Krzywin- Kłodowo”,

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy zainteresowani oraz strony postępowania mogą zapoznać się w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pok. nr 14 od pon.- pt. w godz. od 715 do 1515, w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 12-10-2015 08:54:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 12-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 12-10-2015 08:55:49