Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 466/1 o pow. 0,0455 ha położonej w obr. Ognica.


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

sprzedaż w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 466/1 o pow. 0,0455 ha położonej w obr. Ognica , dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00053041/1.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego planu miejscowego.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa przedmiotowa nieruchomość leży w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług.
Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym- spichlerz z częścią mieszkalną, który ujęty jest w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Widuchowa.
Nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń ani zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza wynosi 38 000 zł (słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy).

Przetarg odbędzie się w dniu 12 listopada 2015 r. w budynku Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 , Widuchowa , pokój nr 02 o godz. 10.00.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 4.11.2015 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, tel. 914167255 wew. 25,35 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 21-09-2015 14:54:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 21-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 21-09-2015 14:54:20