Wójt Gminy Widuchowa ogłasza dziesiąty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 526/1, 526/4, 526/6, 526/10, 526/11, położonych w Widuchowej przy ulicy Wodnej.

OGŁOSZENIE

 

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
o g ł a s z a

dziesiąty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Widuchowa:

1.działka nr 526/1 o powierzchni 0,2446 ha położona w Widuchowej przy ulicy Wodnej, obręb ewidencyjny Widuchowa 2, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00035055/0.

Cena wywoławcza wynosi 78 000 zł (słownie złotych : siedemdziesiąt osiem tysięcy).

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

2.działka nr 526/4 o powierzchni 0,1095 ha położona w Widuchowej przy ulicy Żwirowej, obręb ewidencyjny Widuchowa 2, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00064383/0 wraz z udziałem w 1/8 części w działce nr 526/7 o pow. 0,0695 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00064386/1.

Cena wywoławcza wynosi 45 000 zł (słownie złotych : czterdzieści pięć tysięcy).

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

3.działka nr 526/6 o powierzchni 0,1022 ha położona w Widuchowej przy ulicy Żwirowej, obręb ewidencyjny Widuchowa 2, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00064385/4 wraz z udziałem w 1/8 części w działce nr 526/7 o pow. 0,0695 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00064386/1.

Cena wywoławcza wynosi 43 000 zł (słownie złotych : czterdzieści trzy tysiące).

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

4.działka nr 526/10 o powierzchni 0,1001 ha położona w Widuchowej przy ulicy Żwirowej, obręb ewidencyjny Widuchowa 2, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00064389/2 wraz z udziałem w 1/8 części w działce nr 526/7 o pow. 0,0695 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00064386/1.

Cena wywoławcza wynosi 42 000 zł (słownie złotych : czterdzieści dwa tysiące).

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

5.działka nr 526/11 o powierzchni 0,1002 ha położona w Widuchowej przy ulicy Żwirowej, obręb ewidencyjny Widuchowa 2, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00064390/2 wraz z udziałem w 1/8 części w działce nr 526/7 o pow. 0,0695 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00064386/1.

Cena wywoławcza wynosi 42 000 zł (słownie złotych : czterdzieści dwa tysiące).

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Nieruchomości nie posiadają żadnych obciążeń ani zobowiązań.

Nieruchomości stanowią własność Gminy Widuchowa.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa ulica Grunwaldzka 8, Widuchowa w pok. nr 02 o godz. 11.30.

 

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 4.11.2015 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.

Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, tel. 914167255 wew. 25,35 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl .

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki do pobrania

1 ogloszenie o przetargu 526.doc (DOC, 34KB) 2015-09-21 14:52:01 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 21-09-2015 14:52:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 21-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 21-09-2015 14:58:33