Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców Sołectwa Żelechowo na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 516 o powierzchni 0,17 ha, położonej w obrębie Żelechowo, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

drugi publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców Sołectwa Żelechowo na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 516 o powierzchni 0,17 ha, położonej w obrębie Żelechowo, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00043855/7, stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

Cena wywoławcza w wysokości 305 000 zł ( słownie: trzysta pięć tysięcy złotych).

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy nieruchomość leży w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług.

Zgodnie z zapisem danych ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem Bi.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Widuchowa.
Nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń ani zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa pok. nr 02.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 29.05.2015 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć pisemny akces uczestnictwa najpóźniej do dnia 29.05.2015 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, pok. 11 dołączając dokument potwierdzający sty pobyt w miejscowościach wchodzących w skład Sołectwa Żelechowa oraz kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, tel. 914167255 wew. 25,35 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 17-04-2015 15:06:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 17-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 17-04-2015 15:06:13