Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki nr 706/5, 706/6 i 706/7 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 706/5 o pow. 0,0753 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 44443.
Cena wywoławcza wynosi 33 000 zł (słownie złotych : trzydzieści trzy tysiące).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 706/6 o pow. 0,0690 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 44444.
Cena wywoławcza wynosi 31 000 zł (słownie złotych : trzydzieści jeden tysięcy).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 706/7 o pow. 0,0721 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 44445.
Cena wywoławcza wynosi 31 000 zł (słownie złotych : trzydzieści dwa tysiące).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr 289. Zgodnie z opinią Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie działki położone są na terenie gdzie znajduje się stanowisko archeologiczne zewidencjonowane pod nr : Widuchowa, stan. 7 (AZP 36-04-108). W związku z powyższym prowadzenie prac ziemnych wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków i powinno być objęte nadzorem archeologicznym.
Wyżej opisane działki uzbrojone są w sieć kanalizacyjną, wodociągową i energetyczną.
Przedmiotowe działki stanowią własność Gminy Widuchowa.
Nieruchomości nr 706/5 i 706/6 nie posiadają obciążeń ani zobowiązań na rzecz osób trzecich. Nieruchomość nr 706/7 obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. w Poznaniu.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 2015 r. o godzinie 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa ulica Grunwaldzka 8, Widuchowa w pok. nr 02.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 04.05.2015 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, tel. 914167255 wew. 25,35 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 19-03-2015 10:48:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 19-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 19-03-2015 10:48:24