Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców wsi Lubicz na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Lubicz oznaczonej jako działka nr 262/26.


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców wsi Lubicz na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Lubicz oznaczonej jako działka 262/26 o pow. 0,0059 ha , dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 28294.

Cena wywoławcza wynosi 2 300 zł (słownie złotych : dwa tysiące trzysta).

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość leży w strefie zabudowy wielorodzinnej. Zgodnie z zapisem danych ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem B-RV.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Widuchowa.
Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest dzierżawą na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa pok. nr 02.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 09.12.2014 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć pisemny akces uczestnictwa najpóźniej do dnia 09.12.2014 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, pok. 11 dołączając dokument potwierdzający stały pobyt w miejscowości Lubicz oraz kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, tel. 914167255 wew. 25,35 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 29-10-2014 15:40:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-10-2014 15:40:48