Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa podające do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 23.10.2014r. na wniosek Zakładu Ochrony Środowiska i BHP "B&E" inż. Edward Urbanowski ul. Broniewskiego 12, 74-300 Myślibórz, została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie 2 budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu indyka w ilości 240 DJP, budowie infrastruktury technicznej, budowie zbiorników na paszę".

 

Widuchowa, 2014-10-23

 

GNG.6220.1.2014

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Widuchowa

Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości informacje,

że w dniu 23.10.2014r. na wniosek Zakładu Ochrony Środowiska i BHP „B&E” inż. Edward Urbanowski ul. Broniewskiego 12, 74-300 Myślibórz, została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie 2 budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu indyka w ilości 240 DJP, budowie infrastruktury technicznej, budowie zbiorników na paszę”.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy zainteresowani mogą zapoznać się w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pok. nr 25 od pon.- pt. w godz. od 715 do 1515, w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 24-10-2014 07:30:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 24-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 24-10-2014 07:34:32