Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie Strony w sprawie że w dniu 23.09.2014r. na wniosek Biura Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. DOMREL ul. Odzieżowa 12C/1, 71-402 Szczecin, została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu elektrowni wiatrowych Widuchowa wraz z infrastrukturą techniczną", zlokalizowanej w okolicy miejscowości Żelechowo, gmina Widuchowa.

 

Widuchowa, 2014-09-23

 

GNG:7624/2/2010-2014

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Widuchowa

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z póź. zm.),

Zawiadamiam wszystkie Strony w sprawie

że w dniu 23.09.2014r. na wniosek Biura Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. DOMREL
ul. Odzieżowa 12C/1, 71-402 Szczecin, została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie zespołu elektrowni wiatrowych Widuchowa wraz z infrastrukturą techniczną” , zlokalizowanej w okolicy miejscowości Żelechowo, gmina Widuchowa.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy zainteresowani mogą zapoznać się w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pok. nr 14 od pon.- pt. w godz. od 715 do 1515,
w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 24-09-2014 14:50:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 24-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 24-09-2014 14:52:13