Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców wsi Kłodowo na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 25,97 m2 w budynku nr 19 w Kłodowie wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 8,25 m2 i udziałem 1493/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 144/6 o pow. 0,1723 ha i działce gruntu nr 144/5 o pow. 0,0123 ha położonych w obrębie Kłodowo


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców wsi Kłodowo na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 25,97 m2 w budynku nr 19 w Kłodowie wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 8,25 m2 i udziałem 1493/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 144/6 o pow. 0,1723 ha i działce gruntu nr 144/5 o pow. 0,0123 ha położonych w obrębie Kłodowo, dla których Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 43471.

Dla przedmiotowych nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg ewidencji gruntów i budynków nieruchomość nr 144/6 oznaczona jest symbolem B- RIIIb, a nieruchomość nr 144/5 oznaczona jest symbolem RIIIb.
Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomości leżą w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług.
Nieruchomości stanowią własność Gminy Widuchowa w udziale 1493/10000 części.
Nieruchomości nie posiadają żadnych obciążeń ani zobowiązań.

Cena wywoławcza wynosi 15 000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa pok. nr 02 .

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 10.09.2014 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć pisemny akces uczestnictwa najpóźniej do dnia 10.09.2014 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, pok. 11 dołączając dokument potwierdzający stały pobyt w miejscowości Kłodowo oraz kserokopię wpłaty wadium.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, tel. 914167255 wew. 25, 35 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 06-08-2014 09:50:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 06-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 06-08-2014 09:50:22