Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, wszystkie Strony w sprawie że w dniu 16.04.2014 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego z wniosku Zakładu Ochrony Środowiska i BHP "B&E" inż. Edward Urbanowski, ul. Broniewskiego 12, 74-300 Myślibórz z dnia 25.02.2014 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu dla realizacji przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na "Budowie 2 budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu indyka w ilości 240 DJP, budowie infrastruktury technicznej, budowie zbiorników na paszę" do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


Widuchowa, 2014-04-16

GNG.6220.1.2014

Obwieszczenie
Wójta Gminy Widuchowa

Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

Zawiadamiam wszystkie Strony w sprawie

że w dniu 16.04.2014 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego z wniosku Zakładu Ochrony Środowiska i BHP „B&E” inż. Edward Urbanowski, ul. Broniewskiego 12, 74-300 Myślibórz z dnia 25.02.2014 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu dla realizacji przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na „Budowie 2 budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu indyka w ilości 240 DJP, budowie infrastruktury technicznej, budowie zbiorników na paszę” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania (wniosek) uważa się za wycofane. Podjęcie postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek strony, a nie z urzędu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 16-06-2014 13:19:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 16-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 16-06-2014 13:20:24