Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 08.05.2014 r. zostało wydane Postanowienie Wójta Gminy Widuchowa o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Wykonanie ubezpieczenia brzegu na rz. Odrze Wschodniej na wybranych odcinkach od węzła Widuchowa do kanału Klucz- Ustowo (Skośnicy)"- "Wykonanie umocnienia lewego brzegu rz. Odry Wschodniej na km 704/8-705/4".


Widuchowa, 2014-05-08

GNG.6220.2.2014

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Widuchowa

Zgodnie z art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 08.05.2014 r. zostało wydane Postanowienie Wójta Gminy Widuchowa o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Wykonanie ubezpieczenia brzegu na rz. Odrze Wschodniej na wybranych odcinkach od węzła Widuchowa do kanału Klucz- Ustowo (Skośnicy)”- „Wykonanie umocnienia lewego brzegu rz. Odry Wschodniej na km 704/8-705/4”.
Postanowienie na podstawie art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), wydano w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin.
Na postanowienie nie przysługuje stronom wniesienie zażalenia.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pok. nr 25 od pon.- pt. w godz. od 715 do 1515, w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 08-05-2014 11:13:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 08-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 08-05-2014 11:13:49