Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców miejscowości Widuchowa na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki nr 715/10 i 715/13 położonych w Widuchowej przy ulicy Wopistów, obręb Widuchowa 2.


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

drugi publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców miejscowości Widuchowa na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości niezabudowanych, położonych w Widuchowej przy ulicy Wopistów, obręb Widuchowa 2, stanowiących własność Gminy Widuchowa:
1) działka nr 715/10 o powierzchni 0,0068 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 715/3 o powierzchni 0,0290 ha.
Cena wywoławcza w wysokości 4 500 zł ( słownie: cztery tysiące pięćset złotych).
Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%;

2) działka nr 715/13 o powierzchni 0,0111 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 715/3 o powierzchni 0,0290 ha.
Cena wywoławcza w wysokości 6 300 zł ( słownie: sześć tysięcy trzysta złotych).
Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Dla przedmiotowych nieruchomości została wydana decyzja Burmistrza Pyrzyc Nr 107/2012 z dnia 03.12.2012 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 10 garaży o pow. zabudowy od 15 do 21 m2.

Zgodnie z zapisem danych ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem Bp.
Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Gminy Widuchowa.
Nieruchomości nie posiadają żadnych obciążeń ani zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 czerwca 2014 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa pok. nr 12 .

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 28.05.2014 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć pisemny akces uczestnictwa najpóźniej do dnia 28.05.2014 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, pok. 22 dołączając dokument potwierdzający stały pobyt w miejscowości Widuchowa oraz kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 26, tel. 914167255 wew. 25,35 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl .

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 23-04-2014 08:12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 23-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 23-04-2014 08:12:16