Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działka nr 477/5 oraz działka nr 124/3 położonych w obrębie Widuchowa 2.


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:
1. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 477/5 o pow. 0,1000 ha położona w obr. Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00043469/4. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków pod nr 289. Dla nieruchomości nr 477/5 obręb Widuchowa 2 nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa nieruchomości położone są strefie usługowo - gospodarczej.
Cena wywoławcza wynosi 42 000 (słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące).

2. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 124/3 o pow. 0,0532 ha położona w obrębie Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00046717/9. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr 289. Dla nieruchomości nr 124/3 obręb Widuchowa 2 została wydana decyzja Wójta Gminy Widuchowa Nr GNG.6730.15.2013 z dnia 05.04.2013 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem. Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem użytku RVI.
Cena wywoławcza wynosi 20.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomości nie posiadają obciążeń ani zobowiązań wobec osób trzecich.
Nieruchomości stanowią własność Gminy Widuchowa.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa ulica Grunwaldzka 8, Widuchowa w pok. nr 12 o godz. 10.30.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 28.05.2014 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 26, tel. 914167255 wew. 25,35 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 23-04-2014 08:07:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 23-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 23-04-2014 08:07:25