Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Widuchowa oznaczonych jako działki nr 477/5, 479 i 480 położonych w obręb ewidencyjny Widuchowa 2. Przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie wpisanym do rejestru zabytków pod nr 289.


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:
- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 477/5 o pow. 0,1000 ha położona w obr. Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00043469/4. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków pod nr 289.
Cena wywoławcza wynosi 42 000 (słownie złotych : czterdzieści dwa tysiące).

- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 479 o pow. 0,1676 ha położona w obr. Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00031353/1. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków pod nr 289.
Cena wywoławcza wynosi 65 000 (słownie złotych : sześćdziesiąt pięć tysięcy).

- nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka 480 o pow. 0,0437 ha położona w obr. Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00025627/8. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków pod nr 289.
Cena wywoławcza wynosi 30 000 (słownie złotych : trzydzieści tysięcy).

Dla przedmiotowych nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa nieruchomości położone są strefie usługowo - gospodarczej.
Nieruchomości nie posiadają obciążeń ani zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa ulica Grunwaldzka 8, Widuchowa w pok. nr 12 o godz. 10.00.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 31.10.2013 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 26, tel. 914167255 wew. 25,35 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl .

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 18-09-2013 15:07:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Ziemska-Walczak 18-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 18-09-2013 15:07:33