Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza o sprzedaży w drodze rokowań lokalu mieszkalnego nr 7 o pow. 26,20 m2 w budynku nr 50 w Ognicy wraz pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 9,75 m2, oraz udziałem 563/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu 705/10 położonej w obrębie Ognica.


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

o sprzedaży w drodze rokowań lokalu mieszkalnego nr 7 o pow. 26,20 m? w budynku nr 50 w Ognicy wraz pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 9,75 m?, oraz udziałem 563/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu 705/10 położonej w obrębie Ognica, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 43481

Cena wywoławcza wynosi 24.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące).

Rokowania odbędą się w dniu 5 kwietnia 2013r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa pok. nr 12, ul. Grunwaldzka 8, Widuchowa .

Ww. lokal nie jest obciążony żadnymi prawami ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich. Przystępujący do rokowań winni wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 29.03.2013r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.

Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę wygra rokowania, a zwrócona jeżeli osoba wpłacająca nie wygra rokowań.

Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

Imię i nazwisko, adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę sprzedaży i sposób zapłaty (gotówka, raty- ilość rat) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Pisemne zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
,, Lokal mieszkalny nr 7 w budynku nr 50 w Ognicy wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w częściach wspólnych budynków i działce gruntu 705/10- rokowania.”

Osoba reprezentująca osobę prawną w rokowaniach winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.
Cenę nabycia prawa własności nieruchomości równą cenie osiągniętej w rokowaniach wpłaca się nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży na konto Urzędu Gminy Widuchowa.
Koszty notarialne i sądowe pokrywa w całości nabywca.

Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 25,26, tel. 914167255 wew. 25,40 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 21-02-2013 12:50:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 21-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 21-02-2013 12:50:12