Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 29/3 o pow. 0,2122 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Polesiny gm. Widuchowa.


WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ,oznaczonej jako działka nr 29/3 o pow. 0,2122 ha położonej w obrębie ewidencyjnym POLESINY gm. Widuchowa.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa ww. nieruchomość położona jest w IV Strefie osadniczo- produkcyjno-przyrodniczej - teren zabudowy.

Nieruchomość obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy ENEA Operator z siedzibą w Poznaniu.
Innych zobowiązań i obciążeń nie posiada.

Cena wywoławcza wynosi 17.500
Do wylictyowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2012 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 12.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 10 września 2012 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium , dowodu tożsamości oferenta.
Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 , pok. nr 26, tel. 91 416 7255 wew.25.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 16-07-2012 10:26:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 16-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 16-07-2012 10:26:47