Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ,oznaczonej jako działka nr 76 o pow. 0,17 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Marwice.


WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ,oznaczonej jako działka nr 76 o pow. 0,17 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Marwice gm. Widuchowa.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa działka położona jest w III strefie produkcyjno-przyrodniczej - teren zabudowy.

Nieruchomość obciążona jest dzierżawą do dnia 31.03.2014 r.
Innych zobowiązań nie posiada .

Cena wywoławcza wynosi 18.000
Do wylictyowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2012 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 12.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 25 lipca 2012 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium , dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa,
ul. Grunwaldzka 8 , pok. nr 26, tel. 91 416 7255 wew.25 .

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 12-06-2012 12:33:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 12-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 12-06-2012 12:33:15