Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze rokowań lokali mieszkalnych w budynku nr 50 w Ognicy wraz z pomieszczeniami przynależnymi usytuowanymi na działce gruntu nr 705/10.


WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

o sprzedaży w drodze rokowań lokali mieszkalnych w budynku nr 50 w Ognicy wraz z pomieszczeniami przynależnymi usytuowanymi na działce gruntu nr 705/10 ,dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 43481:

1.Lokal mieszkalny nr 5 o pow. 61,30 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 9,05 m 2 oraz udziałem 1102 /10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 705/10 położonej w obrębie Ognica,

2. Lokal mieszkalny nr 6 o pow. 53,63 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 8,44 m 2 oraz udziałem 972/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 705/10 położonej w obrębie Ognica,

3. Lokal mieszkalny nr 7 o pow. 26,20 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 9,75 m 2 oraz udziałem 563/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 705/10 położonej w obrębie Ognica,

4. Lokal mieszkalny nr 8 o pow. 47,50 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 9,75 m 2 oraz udziałem 896 /10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 705/10 położonej w obrębie Ognica.

W sprawie sprzedaży ww. lokali mieszkalnych ogłoszono trzy przetargi w następujących terminach: pierwszy przetarg - 23.09.2011 r, drugi przetarg - 16.12.2011 r. , trzeci przetarg 30.03.2012 r. .

Rokowania odbędą się w dniu 27 lipca 2012 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 ,pok. nr 12.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi:
1. Lokal mieszkalny nr 5 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu - 48.000 zł,
2. Lokal mieszkalny nr 6 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu - 44.000 zł,
3. Lokal mieszkalny nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu - 24.000 zł,
4. Lokal mieszkalny nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu - 40.000 zł,
Ww. lokale nie są obciążone żadnymi prawami ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
Przystępujący do rokowań winni wpłacić zaliczkę w wysokości 5 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 23 lipca 2012 r.
Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości ,jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę wygra rokowania ,a zwrócona jeżeli osoba wpłacająca nie wygra rokowań.
Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać: imię i nazwisko , adres albo nazwę firmy oraz siedzibę ,jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot , datę sporządzenia zgłoszenia , oświadczenie ,że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń , proponowaną cenę sprzedaży i sposób zapłaty

(gotówka, raty - ilość rat) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Pisemne zgłoszenia w zamkniętej kopercie oddzielnie dla każdej nieruchomości z napisem:

„Lokal mieszkalny nr 5 w budynku nr 50 w Ognicy wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w częściach wspólnych budynków i działce gruntu 705/10 - rokowania” ,

„Lokal mieszkalny nr 6 w budynku nr 50 w Ognicy wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w częściach wspólnych budynków i działce gruntu 705/10 - rokowania” ,

Lokal mieszkalny nr 7 w budynku nr 50 w Ognicy wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w częściach wspólnych budynków i działce gruntu 705/10 - rokowania” ,

„Lokal mieszkalny nr 8 w budynku nr 50 w Ognicy wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w częściach wspólnych budynków i działce gruntu 705/10 - rokowania”,

należy złożyć w Urzędzie Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8 , pok. nr 22, w terminie do dnia 23 lipca 2012 r. do godz. 1300 .

Osoba reprezentująca osobę prawną w rokowaniach winna okazać się stosownym pełnomocnictwem .

Cenę nabycia prawa własności nieruchomości równą cenie osiągniętej w rokowaniach wpłaca się nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży na konto Urzędu Gminy Widuchowa .

Koszty notarialne i sądowe pokrywa w całości nabywca .

Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 , pok. nr 26, tel. 91 416 7255 wew.25 .

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 06-06-2012 13:03:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 06-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 06-06-2012 13:03:54