Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza piąty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 706/3, 706/4, 706/5, 706/6, 706/7, 706/8, 706/10, 706/11, 706/12, 706/14 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

piąty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 706/3 o pow. 0,0673 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 44441.
Cena wywoławcza wynosi 28 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 706/4 o pow. 0,0765 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 44442.
Cena wywoławcza wynosi 32 000 (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 706/5 o pow. 0,0753 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 44443.
Cena wywoławcza wynosi 32 000 zł (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 706/6 o pow. 0,0690 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 44444.
Cena wywoławcza wynosi 29 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 706/7 o pow. 0,0721 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 44445.
Cena wywoławcza wynosi 27 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Nieruchomość obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz ENEA. Nie jest obciążona innymi zobowiązaniami.

- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 706/8 o pow. 0,0691 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 44446.
Cena wywoławcza wynosi 29 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 706/10 o pow. 0,0727 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 44448.
Cena wywoławcza wynosi 30 000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 706/11 o pow. 0,0719 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 44449.
Cena wywoławcza wynosi 30 000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 706/12 o pow. 0,0740 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 44450.
Cena wywoławcza wynosi 32 000 zł (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 706/14 o pow. 0,0864 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 44452.
Cena wywoławcza wynosi 35 000 zł (słownie złotych : trzydzieści pięć tysięcy).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

Przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr 289. Zgodnie z opinią Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie działki położone są na terenie gdzie znajduje się stanowisko archeologiczne zewidencjonowane pod nr : Widuchowa, stan. 7 (AZP 36-04-108). W związku z powyższym prowadzenie prac ziemnych wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków i powinno być objęte nadzorem archeologicznym. Wyżej opisane działki uzbrojone są w sieć wodociągową i kanalizacyjną.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2012 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa ulica Grunwaldzka 8, Widuchowa w pok. nr 12.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 23.07.2012 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 26, tel. 914167255 wew. 25,35 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 06-06-2012 08:05:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 06-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 06-06-2012 08:05:31