Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku nr 50 w Ognicy wraz pomieszczeniami przynależnymi, usytuowanymi na działce nr 705/10.


OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY WIDUCHOWA
o
głasza

trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych lokali mieszkalnych w budynku nr 50 w Ognicy wraz pomieszczeniami przynależnymi, usytuowanymi na działce nr 705/10, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 43481:

1) lokal mieszkalny nr 5 o pow. 61,30 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 9,05 m2 oraz udziałem 1102/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 705/10 o powierzchni 0,2601 ha położonej w obrębie Ognica.
Cena wywoławcza wynosi 48.000 zł (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy).

2) lokal mieszkalny nr 6 o pow. 53,63 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 8,44 m2 oraz udziałem 972/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 705/10 o powierzchni 0,2601 ha położonej w obrębie Ognica.
Cena wywoławcza wynosi 44.000 zł (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące).

3) lokal mieszkalny nr 7 o pow. 26,20 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 9,75 m2 oraz udziałem 563/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 705/10 o powierzchni 0,2601 ha położonej w obrębie Ognica.
Cena wywoławcza wynosi 24.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące).

4) lokal mieszkalny nr 8 o pow. 47,50 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 9,75 m2 oraz udziałem 896/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 705/10 o powierzchni 0,2601 ha położonej w obrębie Ognica.
Cena wywoławcza wynosi 40.000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy).

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg zapisu ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest symbolem Bi.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa nieruchomość leży w strefie IV strefie osadniczo- produkcyjno-przyrodniczej .

Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa pok. nr 12, ul. Grunwaldzka 8, Widuchowa .

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 23.03.2012 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 26, tel. 914167255 wew. 25,35 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 06-02-2012 08:13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 11-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 06-02-2012 08:13:12