Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa podające do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do opracowania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Widuchowa na lata 2011-2014.


GNG:6235.5.2011

Widuchowa, 2011-08-01

Obwieszczenie
Wójta Gminy Widuchowa

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

Podaję do publicznej wiadomości informacje o

Przystąpieniu do opracowania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Widuchowa na lata 2011-2014.
W związku z tym informuje się że:
-dokumentacja dotycząca sprawy (projekt dokumentu, prognoza oddziaływania na środowisko) jest do wglądu w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pok. nr 25 w godzinach od pn-pt od 800 do 1500, w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.
W terminie 21 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia każdy ma prawo zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz wnieść stosowne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski należy składać na piśmie, oraz ustnie do protokołu a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Widuchowa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 01-08-2011 10:36:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 24-10-2011 10:32:52