Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie budynku Domu Kultury w Widuchowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 380/2 obręb Widuchowa 2.


Widuchowa, 11.10.2011r.

  GNG.6733.4.2011

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:
na budowie budynku Domu Kultury w Widuchowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 380/2 obręb Widuchowa 2.

Inwestor: Gmina Widuchowa
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Widuchowa Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji - pokój nr 25, w godzinach pracy Urzędu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 11-10-2011 14:29:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 11-10-2011 14:29:05