Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 477/4 o pow. 0,1247 ha i nr 477/5 o pow. 0,1000 ha położonych w obr. Widuchowa 2.


OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:
- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 477/4 o pow. 0,1247 ha położona w obr. Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00043468/7. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków pod nr 289 , na terenie tzw. dzielnicy stodolnej. Nowa zabudowa działki powinna nawiązywać usytuowaniem, gabarytami oraz architekturą do zachowanych zabytkowych budynków stodolnych. Zagospodarowanie działki będzie wymagało pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Cena wywoławcza wynosi 36 000 zł (słownie złotych : trzydzieści sześć tysięcy).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 477/5 o pow. 0,1000 ha położona w obr. Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00043469/4. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków pod nr 289, na terenie tzw. dzielnicy stodolnej. Nowa zabudowa działki powinna nawiązywać usytuowaniem, gabarytami oraz architekturą do zachowanych zabytkowych budynków stodolnych. Zagospodarowanie działki będzie wymagało pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Cena wywoławcza wynosi 30 000 (słownie złotych : trzydzieści tysięcy).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Dla przedmiotowych nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa nieruchomości położone są strefie usługowo - gospodarczej. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków nieruchomości oznaczone są symbolem użytku RV.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa ulica Grunwaldzka 8, Widuchowa w pok. nr 12 o godz. 9.30.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 05.10.2011 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 26, tel. 914167255 wew. 25,35 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl .

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 31-08-2011 09:58:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 24-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 31-08-2011 09:58:51