Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające że w dniu 05 lipca 2011r. została wydana decyzja Nr 6733.2.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na ubezpieczeniu brzegu rzeki Odry Zachodniej na działkach nr: 1, 83, 164, położonych w obrębie ewidencyjnym Widuchowa Międzyodrze.


Widuchowa, 05.07.2011r.

GNG.6733.2.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 05 lipca 2011r. została  wydana decyzja Nr 6733.2.2011 o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na ubezpieczeniu brzegu rzeki Odry Zachodniej na działkach nr: 1, 83, 164, położonych w obrębie ewidencyjnym Widuchowa Międzyodrze, gm.Widuchowa [woj.zachodniopomorskie].

Inwestor: RZGW Szczecin ul. Tama Pomorzańska 13 A

W terminie 14 od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, pokój nr 25, w godzinach pracy Urzędu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-07-2011 12:51:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 27-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-07-2011 12:51:06