Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych nr 134/1, 135, 136 obręb Widuchowa 2

OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY WIDUCHOWA
o g ł a s z a

 pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Widuchowa 2:
- działka nr 134/1 o pow. 0,0098 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00065401/0.
Cena wywoławcza wynosi 4.000 zł (słownie złotych : cztery tysiące) .
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

- działka nr 135 o pow. 0,0101 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00046648/4.
Cena wywoławcza wynosi 4.000 zł (słownie złotych : cztery tysiące) .
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

- działka nr 136 o pow. 0,0263 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00065401/0.
Cena wywoławcza wynosi 9.000 zł (słownie złotych : dziewięć tysięcy) .
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Dla przedmiotowych nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa nieruchomości położone są w strefie mieszkalno- usługowej.

Wyżej opisane nieruchomości zlokalizowane są na terenie Starego Miasta , wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-289.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2011 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa pok. nr 12 .

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 15.07.2011 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Wznowienie granic nieruchomości następuje na koszt nabywcy.

Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 26, tel. 914167255 wew. 25 ,35 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 02-06-2011 15:00:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 19-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 02-06-2011 15:01:29