Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie Strony w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego Ognica-Północ na powierzchni 15,1116 ha", w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26.04.2011r., znak: SKO.KA.450/365/2011 uchylającą decyzję Wójta Gminy Widuchowa z dnia 28 grudnia 2010r., znak: GNG:7624/1/2010 i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

GNG:7624/1/2010

Widuchowa, 2011-06-02

 

Obwieszczenie
Wójta Gminy Widuchowa

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

Zawiadamiam wszystkie Strony w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,, Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego Ognica -Północ na powierzchni 15,1116 ha”, w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26.04.2011r., znak: SKO.KA.450/365/2011 uchylającą decyzję Wójta Gminy Widuchowa z dnia 28 grudnia 2010r., znak: GNG:7624/1/2010 i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

Z dokumentacją można się zapoznać  w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, pokój Nr 24,  codziennie w godzinach od 800 do 1500.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 02-06-2011 14:49:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 19-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 02-06-2011 14:50:58