Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zespołu dworsko- parkowego w miejscowości Dębogóra stanowiącego własność Gminy Widuchowa, położonego na nieruchomościach nr 21/2, 21/8, 21/9, 21/18, 21/19, 21/20, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A 1277 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 6 lutego 1995 r. nr DZ-4200/5/95:


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zespołu dworsko- parkowego w miejscowości Dębogóra stanowiącego własność Gminy Widuchowa, położonego na niżej wymienionych nieruchomościach, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A 1277 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 6 lutego 1995 r. nr DZ-4200/5/95:
- nieruchomość zabudowana nr 21/2 o pow. 0,1937 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą 48020,
- nieruchomość niezabudowana nr 21/3 o pow. 0,0867 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą 35448,
- nieruchomość zabudowana nr 21/8 o pow. 0,1256 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą 46522,
- nieruchomość niezabudowana nr 21/9 o pow. 2,5388 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą 46522,
- nieruchomość zabudowana nr 21/18 o pow. 1,8038 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą 46522,
- nieruchomość niezabudowana nr 21/19 o pow. 5,3017 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą 48839,
- nieruchomość niezabudowana nr 21/20 o pow. 0,1176 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą 48840,

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa nieruchomość położona jest w IV strefie osadniczo - produkcyjno-przyrodniczej oraz w III strefie produkcyjno- przyrodniczej.
Zgodnie z opinią konserwatora zabytków nabywca zostanie poinformowany o ochronie konserwatorskiej przedmiotowych nieruchomości i obowiązkach spoczywających na właścicielu zabytku. Ze względu na zły stan techniczny budynku dworu w umowie sprzedaży zostanie nałożony na nabywcę obowiązek przeprowadzenia w określonym terminie prac konserwatorskich przy tym zabytku. W trybie pilnym należy wykonać prace zabezpieczające, a w następnej kolejności podjąć działania zmierzające do zagospodarowania i pełnej rewaloryzacji obiektu.

Cena wywoławcza wynosi 350 000 zł (słownie złotych : trzysta pięćdziesiąt tysięcy).
Do wylicytowanej ceny za nieruchomości niezabudowane doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 listopada 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa ulica Grunwaldzka 8, pok. nr 12 o godz. 10.30.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 28.10.2010 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta oraz posiadania uzgodnionego z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków programu rewaloryzacji i zagospodarowania zabytku oraz dalszego sposobu korzystania z tego zabytku wraz z harmonogramem prac remontowo- adaptacyjnych parku i dworu.
Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 26, tel. 914167255 wew. 25,35.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 21-09-2010 10:33:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 13-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 21-09-2010 10:33:37