Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 49 o pow. 0,08 ha położonej w obrębie Kłodowo

OGŁOSZENIE

 

WÓJT GMINY WIDUCHOWA

o g ł a s z a

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 49 o pow. 0,08 ha położonej w obrębie Kłodowo, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00057519/1.Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, dla którego została podjęta Uchwała Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 kwietnia 2009 r.                     Nr XXII/239/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa                    w obrębie geodezyjnym Kłodowo oraz Uchwała Rady Gminy Widuchowa z dnia                  10 września 2009 r. Nr XXV/265/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest symbolem użytku dr.

 

Cena wywoławcza wynosi 15 000 zł (słownie złotych : piętnaście tysięcy ).

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa ulica Grunwaldzka 8, pok. nr 12 o godz. 10.00.

 

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 09.09.2010 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.

Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 26, tel. 914167255     wew. 25,35 .

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kubiak 09-08-2010 13:16:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Kubiak 13-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Monika Kubiak 09-08-2010 13:16:25