Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 23,75 m2 w budynku nr 37a przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej wraz z udziałem 36/1000 części w częściach wspólnych budynku oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału 36/1000 części w działce gruntu nr 150 o pow. 0,0268 ha położonej w obrębie Widuchowa 2.


OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 23,75 m2 w budynku nr 37a przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej wraz z udziałem 36/1000 części w częściach wspólnych budynku oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału 36/1000 części w działce gruntu nr 150 o pow. 0,0268 ha położonej w obrębie Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00031390/2.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg zapisu ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest symbolem B.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa nieruchomość leży w strefie mieszkalno- usługowej.
Przedmiotowa nieruchomość leży na terenie Starego miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr 289. Działania nowych właścicieli dotyczące budynku i terenu działki będą wymagały uzgodnienia z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% wartości gruntu i podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 1% wartości gruntu. Opłaty roczne wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku począwszy od 2011 r.
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu może być aktualizowana na skutek zmiany wartości gruntów w okresach nie krótszych niż raz w roku.

Cena wywoławcza wynosi 25.000 zł (słownie złotych : dwadzieścia pięć tysięcy) .

Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa pok. nr 12, ul. Grunwaldzka 8, Widuchowa.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 19.03.2010 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 26, tel. 914167255 wew. 25,35.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 11-02-2010 08:41:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 02-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 11-02-2010 08:41:22