Zarządzenie Nr 566/2009 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa.


ZARZĄDZENIE Nr 566/2010
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 6 stycznia 2010 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Widuchowa przyjętym Zarządzeniem Nr 233/2008 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Urząd jest czynny w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku od godziny 7 15 do godziny 15 15.

2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedzielę, święta i dni powszednie wolne od pracy oraz w dni robocze po godzinach pracy Urzędu.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 11-01-2010 10:52:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 11-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 11-01-2010 10:52:26