Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 233/2 o pow. 0,1944 ha położonej w obr. Dębogóra,


OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 233/2 o pow. 0,1944 ha położonej w obr. Dębogóra, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00057496/3. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa nieruchomość położona jest w IV strefie osadniczo - produkcyjno-przyrodniczej teren zabudowany. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest symbolem użytku RIVb, W-RIVb, N.

Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zbiornika bezodpływowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej.

Cena wywoławcza wynosi 25 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa ulica Grunwaldzka 8, pok. nr 12 o godz. 10.00.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 25.08.2009 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 26, tel. 914167255 wew. 25,35.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 08-07-2009 08:26:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 26-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 08-07-2009 08:26:55