Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie strony w sprawie, że w dniu 29.06.2009r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku przejście przez miejscowość Krzywin w ciągu ulic Królewieckiej i Widuchowskiej".


Widuchowa,2009-06-29

GNG: 7624/1/09

Obwieszczenie
Wójta Gminy Widuchowa

Zgodnie z art. 85 ust. ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227),

Zawiadamia się
wszystkie strony w sprawie,

że w dniu 29.06.2009r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „„ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku przejście przez miejscowość Krzywin w ciągu ulic Królewieckiej i Widuchowskiej”.
Decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie.

Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zapoznać się z treścią decyzji w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pok. nr 26 w godz. w pon. od 800 do 1600 od wtorku do piątku od 700do 1500, w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 29-06-2009 12:12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 26-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-06-2009 12:12:39