Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych nr 477/4, 477/5 i 447/4 obr. Widuchowa 2 oraz nieruchomości zabudowanej nr 183/1 obr. Lubicz .


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

• nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 477/4 o pow. 0,1247 ha położona w obr. Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00043468/7. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków pod nr 289, na terenie tzw. dzielnicy stodolnej. Nowa zabudowa działki powinna nawiązywać usytuowaniem, gabarytami oraz architekturą do zachowanych zabytkowych budynków stodolnych. Zagospodarowanie działki będzie wymagało pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Cena wywoławcza wynosi 33 000 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

• nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 477/5 o pow. 0,1000 ha położona w obr. Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00043469/4. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków pod nr 289, na terenie tzw. dzielnicy stodolnej. Nowa zabudowa działki powinna nawiązywać usytuowaniem, gabarytami oraz architekturą do zachowanych zabytkowych budynków stodolnych. Zagospodarowanie działki będzie wymagało pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Cena wywoławcza wynosi 27 000 (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

• nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 447/4 o pow. 0,0155 ha położona w obr. Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00049495/7. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków pod nr 289. Nabywca przedmiotowej nieruchomości zobowiązany jest do przedłożenia Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków programu użytkowego zawierającego informacje o planowanym sposobie użytkowania i zabudowy działki.
Cena wywoławcza wynosi 5 000 (słownie złotych: pięć tysięcy).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

• nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 183/1 o pow. 0,15 ha położona w obrębie geodezyjnym Lubicz, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00057159/9.
Cena wywoławcza wynosi 20 000 (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).

Dla przedmiotowych nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa nieruchomości nr 447/4, 477/4 i 477/5 obr. Widuchowa 2 położone są strefie usługowo - gospodarczej, a nieruchomość nr 183/1 obr. Lubicz w IV strefie osadniczo- produkcyjno- przyrodniczej, teren zabudowany. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków nieruchomości nr 477/4 i 477/5 położone w obr. Widuchowa 2 oznaczone są symbolem użytku RV, nieruchomość nr 447/4 obr. Widuchowa 2 oznaczona jest symbolem użytku Bp, a nieruchomość nr 183/1 obr. Lubicz S-RV, B-RV.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 sierpnia 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa ulica Grunwaldzka 8, Widuchowa w pok. nr 12:
- godz. 9.00 nieruchomości niezabudowane nr 477/4 i 477/5 obr. Widuchowa 2,
- godz. 10.00 nieruchomość niezabudowana nr 447/4 obr. Widuchowa 2,
- godz. 10.30 nieruchomość zabudowana nr 183/1 obr. Lubicz .

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 03.08.2009 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 26, tel. 914167255 wew. 25,35.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 22-06-2009 13:18:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 22-06-2009 13:18:39