Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki 477/4 o pow. 0,1247 ha i 477/5 o pow. 0,1000 ha położonych w obr. Widuchowa 2.


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:
- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 477/4 o pow. 0,1247 ha położona w obr. Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00043468/7. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków pod nr 289.
Cena wywoławcza wynosi 36 000 zł (słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy);
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 477/5 o pow. 0,1000 ha położona w obr. Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00043469/4. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków pod nr 289.
Cena wywoławcza wynosi 30 000 (słownie złotych: trzydzieści tysięcy);
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Dla przedmiotowych nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa nieruchomości nr 477/4 i 477/5 obr. Widuchowa 2 położone są strefie usługowo - gospodarczej. Nabywca nieruchomości nr 477/4 i 477/5 położonych w obr. Widuchowa 2 zobowiązany jest do przedłożenia Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków programu użytkowego zawierającego informacje o planowanym sposobie zagospodarowania działki.
Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków nieruchomości nr 477/4 i 477/5 położone w obr. Widuchowa 2 oznaczone są symbolem użytku RV.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa pok. nr 12 o godz. 10.00.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 17.04.2009 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 26, tel. 914167255 wew. 25,35.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-03-2009 12:29:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-03-2009 12:29:12