Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa podające do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, dla terenu usług sportu i rekreacji położonego w obrębie Krzywin, dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.


Widuchowa, 2009-02-09

GNG:7321/4/06-09

Obwieszczenie
Wójta Gminy Widuchowa

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

Podaję do publicznej wiadomości informacje o

przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, dla terenu usług sportu i rekreacji położonego w obrębie Krzywin, dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

W terminie 21 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia każdy ma prawo zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz wnieść stosowne uwagi i wnioski, w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pok. nr 25 w godz. w poniedziałek od 800 do 1600 od wtorku do piątku od 700do 1500, w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa. Uwagi i wnioski należy składać na piśmie, oraz ustnie do protokołu a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 09-02-2009 13:54:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 09-02-2009 13:54:12