Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 447/4 o pow. 155 m2 położonej w obr. Widuchowa 2.


OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY WIDUCHOWA
o g ł a s z a

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 447/4 o pow. 155 m2 położonej w obr. Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 49495. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 289. Kandydat na nabywcę zobowiązany jest do przedłożenia programu użytkowego, zawierającego informację o planowanym sposobie użytkowania i zabudowy.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa nieruchomość położona jest w strefie usługowo - gospodarczej.

Cena wywoławcza wynosi 6.000 zł (słownie złotych : sześć tysięcy).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 luty 2008 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa pok. nr 12.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 02.02.2009 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wznowienie granic nieruchomości następuje na koszt nabywcy.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 26, tel. 914167255 wew. 25, 35.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 16-12-2008 09:33:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 16-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 16-12-2008 09:33:02