Obwieszczenie Wójta Gminy zawiadamiające, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie linii elektroenergetycznej SN-15kV i stacji transformatorowej do Kopalni Ognica?. Z wnioskiem o wydanie decyzji wystąpił Pan Krzysztof Mikołajczyk Pracownik Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych S. A.


Widuchowa, 2008-08-01

GNG:7624/6/ 07

Obwieszczenie
Wójta Gminy Widuchowa

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14. 06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.),

Zawiadamia się

że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie linii elektroenergetycznej SN-15kV i stacji transformatorowej do Kopalni Ognica”. Z wnioskiem o wydanie decyzji wystąpił Pan Krzysztof Mikołajczyk Pracownik Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych S. A., z siedzibą przy ul. Tartacznej 9, 70-893 Szczecin.
W związku z tym informuje się że:
-dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pok. nr 25 w godzinach w poniedziałki od 800 do 1600 a od wtorku do piątku od 700 do 1500, w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.
- w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia można zapoznać się z materiałami oraz wnieść stosowne uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie .

Nie zajęcie stanowiska w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia wiąże się z akceptacją warunków przygotowanej decyzji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 01-08-2008 07:33:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 28-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 01-08-2008 07:33:24