Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. GRUNWALDZKA 8

74 - 120 WIDUCHOWA
TEL. 091 4167255 WEW. 26 I 28
e-mail: gopswid@zgwrp.org.pl

 

Kierownik: mgr Maria Woźniak
Główna księgowa: mgr Anna Fortuna
Pracownicy Socjalni:
Ewa Górny
mgr Renata Kowalska
mgr Magdalena Puzik

Realizacja świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych:
mgr Aurelia Przychoćko
mgr Małgorzata Kaźmierska

Usługi Opiekuńcze:
Anna Wróbel
Stanisława Dąbrowska

Asystent rodziny:
Małgorzata Jurkowska

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki

- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 tj. z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 86 poz. 732 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 tj. z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 tj. z późn. zm.).
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 tj. z późn. zm.)

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

ZAKRES DZIAŁAŃ:
Zadania zlecone /środki z budżetu państwa/
1. zasiłki stałe ,
2. zasiłki okresowe i specjalne zasiłki okresowe,
3. opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
4. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,
5. zasiłki pielęgnacyjne,
6. świadczenia pielęgnacyjne,
7. zaliczki alimentacyjne,
8. realizacja programów rządowych: „Posiłek dla potrzebujących.”

Zadania własne /środki z budżetu gminy/
1. zasiłki celowe i specjalne celowe,
2. dożywianie dzieci w szkołach,
3. udzielanie posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
4. pomoc dla osób bezdomnych w znalezieniu miejsca w schronisku,
5. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
6. usługi opiekuńcze nad chorym w miejscu zamieszkania,
7. praca socjalna polegająca na działalności zawodowej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 10-02-2005 14:16:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 26-02-2015 14:34:03