Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w drodze rokowań obejmujących działki ewidencyjne położone w obr. Ognica nr 705/1 o pow. 0,1857 ha; 705/2 o pow. 0,1403 ha; 705/3 o pow. 0,1345 ha; 705/4 o pow. 0,1116 ha; 705/8 o pow. 0,1168 ha; 32 o pow. 0,15 ha.


OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

o sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w drodze rokowań obejmujących działki ewidencyjne położone w obr. Ognica, gm. Widuchowa:

- nr 705/1 o pow. 0,1857 ha , dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 48023,
- 705/2 o pow. 0,1403 ha , dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 48024,
- 705/3 o pow. 0,1345 ha , dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 48025,
- 705/4 o pow. 0,1116 ha , dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 48026,
- 705/8 o pow. 0,1168 ha , dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 48030,
- 32 o pow. 0,15 ha , dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 53238.

Dla wyżej wymienionych nieruchomości nie ma opracowanego planu miejscowego. Plan utracił ważność z dniem 01.01.2003 r. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Widuchowa o warunkach zabudowy z dnia 21.04.2005 r. przedmiotowe nieruchomości zostały przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
W sprawie sprzedaży nieruchomości ogłoszono przetargi w następujących terminach: 24.10.2006 r., 31.01.2007 r., 31.05.2007r.

Rokowania odbędą się w dniu 20.12.2007 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 pokój nr 12.
Cena wywoławcza do rokowań wynosi:
1) działka nr 705/1 o pow.0,1857 ha - cena wywoławcza 7 056 zł,
2) działka nr 705/2 o pow. 0,1403 ha -cena wywoławcza 5 332 zł,
3) działka nr 705/3 o pow. 0,1345 ha -cena wywoławcza 5 112 zł,
4) działka nr 705/4 o pow. 0,1116 ha -cena wywoławcza 4 240 zł,
5) działka nr 705/8 o pow. 0,1168 ha -cena wywoławcza 4 440 zł,
6) działka nr 32 o pow. 0,15 ha -cena wywoławcza 5 700

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Przystępujący do rokowań winni wpłacić zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 14.12.2007 r.
Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę wygra rokowania, a zwrócone jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę nie wygra rokowań.
Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać: imię, nazwisko, adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; date sporządzenia zgłoszenia; oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń; proponowana cenę i sposób zapłaty; proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dowodu wpłaty zaliczki.
Pisemne zgłoszenia w zamkniętej kopercie oddzielnie dla każdej nieruchomości z napisem:
- „Nieruchomość nr 705/1 położona w Ognicy - rokowania”,
- „Nieruchomość nr 705/2 położoną w Ognicy - rokowania”,
- „Nieruchomość nr 705/3 położoną w Ognicy - rokowania”,
- „Nieruchomość nr 705/4 położoną w Ognicy - rokowania”,
- „Nieruchomość nr 705/8 położoną w Ognicy - rokowania”,
- „Nieruchomość nr 32 położoną w Ognicy- rokowania”

należy złożyć w Urzędzie Gminy Widuchowa, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pokój nr 22 w terminie do 14.12.2007 r. do godziny 14.00.

Osoba reprezentująca w rokowaniach osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami. Cenę nabycia prawa własności nieruchomości równą cenie osiągniętej w rokowaniach wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Koszt sporządzenia aktu notarialnego w całości pokrywa nabywca. Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej nabycia prawa własności w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconej zaliczki.
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 26, tel. 914167255 wew. 25.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 09-11-2007 11:04:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 06-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 07-12-2007 11:10:13