Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem stodoły w drodze rokowań obejmującej działkę ewidencyjną nr 477/6 o pow. 0,0450 ha położoną w obr. Widuchowa 2.


OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

o sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem stodoły w drodze rokowań obejmującej działkę ewidencyjną nr 477/6 o pow. 0,0450 ha położoną w obr. Widuchowa 2, gm. Widuchowa, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00049496/4

Dla wyżej wymienionej nieruchomości nie ma opracowanego planu miejscowego. Plan utracił ważność z dniem 01.01.2003 r. Wg danych ewidencji gruntów i budynków dz. 447/6 oznaczona jest symbolem Ba. W Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego wyżej wymieniona działka leży w strefie usługowo- gospodarczej.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie starego miasta wpisanego do rejestru zabytków. Nabywca zobowiązany jest do przedłożenia Wojewódzkiemu Konserwatorowi programu użytkowego, zawierającego informacje o planowanym sposobie użytkowania, funkcjach oraz harmonogram prac remontowych.
W sprawie sprzedaży nieruchomości ogłoszono przetargi w następujących terminach: 29.03.2007 r., 25.06.2007 r., 02.10.2007r.

Rokowania odbędą się w dniu 20.12.2007 r. o godz. 09.00 w budynku Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 pokój nr 12.
Cena wywoławcza do rokowań wynosi: 4960,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt).

Przystępujący do rokowań winni wpłacić zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 14.12.2007 r.
Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę wygra rokowania, a zwrócone jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę nie wygra rokowań.

Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać: imię, nazwisko, adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; date sporządzenia zgłoszenia; oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń; proponowana cenę i sposób zapłaty; proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dowodu wpłaty zaliczki.

Pisemne zgłoszenie w zamkniętej kopercie dla nieruchomości z napisem:
- „Nieruchomość nr 447/6 położona w Widuchowej 2 rokowania”, należy złożyć w Urzędzie Gminy Widuchowa, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pokój nr 22 w terminie do 14.12.2007 r. do godziny 14.00.
Osoba reprezentująca w rokowaniach osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami. Cenę nabycia prawa własności nieruchomości równą cenie osiągniętej w rokowaniach wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Koszt sporządzenia aktu notarialnego w całości pokrywa nabywca. Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej nabycia prawa własności w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconej zaliczki.
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 26, tel. 914167255 wew. 25.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 sprostowanie.doc (DOC, 25KB) 2007-11-09 09:06:18 320 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 09-11-2007 09:06:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 06-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 07-12-2007 11:13:13