Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych oznaczonych jako działki nr 447/6 i 447/7 położonych w obr. Widuchowa 2.


OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY WIDUCHOWA
o
głasza

trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:
- nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka 447/6 o pow. 0,0450 ha położona w obr. Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 49496. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie starego miasta wpisanego do rejestru zabytków.
Cena wywoławcza wynosi 11.200 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy dwieście);

- nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka 447/7 o pow. 0,0451 ha położona w obr. Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 49497. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie starego miasta wpisanego do rejestru zabytków.
Cena wywoławcza wynosi 11.550 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt);

Dla przedmiotowych nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem danych ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem Ba. Nabywca zobowiązany jest do przedłożenia Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków programu użytkowego zawierającego informacje o planowanym sposobie zagospodarowania działki.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 października 2007 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa pok. nr 12.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 25.09.2007 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 26, tel. 914167255 wew. 25.
Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 20-08-2007 11:30:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 10-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 20-08-2007 11:30:25