Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 477/1 o pow. 0,0785 ha, 477/2 o pow. 0,0823 ha i 477/3 o pow. 0,0841 ha położonych w obr. Widuchowa 2.


OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 477/1 o pow. 0,0785 ha położona w obr. Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 43465. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków pod nr 289.
Cena wywoławcza wynosi 18.000 zł (słownie złotych : osiemnaście tysięcy);
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 477/2 o pow. 0,0823 ha położona w obr. Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 43466. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków pod nr 289.
Cena wywoławcza wynosi 19.000 zł (słownie złotych : dziewiętnaście tysięcy);
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 477/3 o pow. 0,0841 ha położona w obr. Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 43467. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków pod nr 289.

Cena wywoławcza wynosi 20.000 zł (słownie złotych : dwadzieścia tysięcy)
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Dla przedmiotowych nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa wyżej wymienione nieruchomości położone są strefie usługowo - gospodarczej.

Nabywca zobowiązany jest do przedłożenia Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków programu użytkowego zawierającego informacje o planowanym sposobie zagospodarowania działki.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2007 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa pok. nr 12.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 14.09.2007 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 26, tel. 914167255 wew. 25.
Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 03-08-2007 11:10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 10-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 03-08-2007 11:10:49